EROL AZAKLI

Yönetim & Strateji Danışmanı

"REKABETİN SİLAHI STRATEJİDİR !"

Erol AZAKLI

Yönetim & Strateji Danışmanlığı

 YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim danışmanlığı, bir nevi "şirket doktorluğu"dur. (Şirket doktorluğu hakkında daha detay bilgi için “Şirket Doktorluğu Nedir? başlıklı makalemi öneririm)

Yönetim danışmanlığı, dışarıdan bakan uzman bir göz olarak, çok yönlü sorunlarla uğraşan şirket üst yönetimine, problemlerin teşhisi ve çözümünde yardımcı olma, kararlarına katkı ve destek sağlama hizmetidir.

Objektif ve bağımsız bakış açısı ile, şirket içi işleyişin, organizasyonel yapı, süreçler, insanlar ve yöntemlerin, mevcut durum ve örgütsel problemlerin analiz edilmesi, düzeltici önlemler alınması vb gibi çok boyutlu konularda farklı fikirler, kalıcı ve sistematik çözümler önerilmesi, hedeflere hazırlanma ve ulaşmada yardım edilmesi, gerektiğinde ve istendiği takdirde önerilerin eyleme geçirilmesi, yeniden yapılandırma ile yeni yapı ve sistem oluşturulması, bahsedilen konularda yönetim kademelerinin eğitilmesi faaliyetlerini kapsar.

Rekabet ve gelecek ile ilgili olarak, şirket/markanın rekabet konumlarının ve yeni rekabet stratejilerinin belirlenmesi, belirlenen stratejilerin uygulanabilmesi için, yapısal ve kültürel zeminlerin yaratılması, stratejik yönetim sistemi oluşturulması, stratejik riskler, fırsatlar ve yönler konusunda uyarıcı radar fonksiyonu görülmesi vs gibi Stratejik düzeyde önermeleri içerir.

Yönetim danışmanlığı, genelde süresiz veya belli bir konu ve zaman aralığında olabilen, sınırları bir sözleşme ile çizilen,kişisel uzmanlık ve yetkinliklere dayalı profesyonel yardım, tavsiye ve destek hizmetidir.

 

 DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZİN İÇERİĞİ ;

Yönetim ve Strateji danışmanlığı hizmetlerini ihtiyaca göre iki ana şemsiye altında sunuyorum.

1-YÖNETİM ile ilgili olanlar, işletme içerisi ile ilgili,yani işletmenin bütünü ve genel Genel Yönetim ile (içeri ile) ilgili olanlardır;
-Kurumsal yapı - örgütsel düzen ve sistem danışmanlığı 
-Karlılık ve verimlilik danışmanlığı
-Entegre iş süreçleri ve tedarik zinciri danışmanlığı
-Entegre pazarlama ve satış danışmanlığı 
-Satış teşkilatlandırma ve dağıtım danışmanlığı 
-Yeniden yapılandırma ve değişim danışmanlığı
-Aile şirketleri uyum danışmanlığı (Aile anayasası kapsamlı)
-Grup şirketler ve şirket birleşmeleri senkronizasyon danışmanlığı

2-STRATEJİ ile ilgili olanlar ise, işletmenin dışı,yani rekabet, büyüme ve gelecekle (sürdürülebilirlikle) ilgili olanlardır;
-Rekabet Stratejileri danışmanlığı
-Büyüme ve iş geliştirme danışmanlığı
-Gelecek (Stratejik )Yönetim danışmanlığı


Yönetim & Strateji Danışmanlığı, hem içeriyi hem dışarıyı, hem bugünü hem yarını yönetmeye yönelik danışmanlıklar  diye düşünülebilir. İlki kendi engellerini aşma, ikincisi rekabet engellerini aşma şeklinde de değerlendirilebilir.

Farklı başlıklar altında olsa da hepsi birbirinin tamamlayıcısı olan çok yönlü danışmanlık hizmetlerimin farkı da buradan geliyor.
Bu nedenle yaptığımız iş ve verdiğimiz hizmetin özü; STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI 'dır.

 

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİMİZ;
Danışmanlık hizmetlerinin süresi, kurumun ihtiyacına göre dönemsel veya uzun dönemli olabilir. İstisna haller dışında yöntem ve içerik olarak 3 ana başlıkta toplayabiliriz;

1-PERİYODİK İSTİŞARE KAPSAMLI DANIŞMANLIK : Şirketin bütünü ve genel yönetim ile ilgili olan belli periyotlarda sürekli alınan geniş kapsamlı danışmanlık hizmetidir. Yukarıda yönetimle ilgili belirtilen tüm içerikleri veya müşterinin sıkıntı ve ihtiyaç duyduğu konu ve gündemler ekseninde yapılan fikir alışverişini kapsayabilir. Müşterinin kısmi bilgilendirme, beyan ve taleplerine dayalı ya da sorun çıktığında çözüm talebine yönelik ihtiyaçlar çerçevesinde de verilen danışmanlık hizmetidir. 

2-BİRİM VEYA FONKSİYON BAZLI DANIŞMANLIK: Sistem,organizasyon,Pazarlama,satış,dağıtım,tedarik süreçleri,İK vb gibi belirli birimler,fonksiyonlar ve faaliyetlerle sınırlı olan danışmanlık hizmetidir.

3-BİR HEDEF VE PROGRAM DAHİLİNDE KURUMSAL CHECK UP DANIŞMANLIĞI; 
Çok yönlü, açık ve şeffaf, full time(yoğunlaştırılmış) danışmanlık hizmetidir. Üst yönetimin, yeni bir vizyonla mevcut yapı ve işleyişi ele almak, değişen piyasa ve rekabet koşullarına adapte etmek, yeni dinamik, verimli, sistematik ve kurumsal bir düzen oluşturmak amacı ile, tüm işletme süreçleri ve yapısının iyi analiz edilerek reorganize edilmesini kapsar. Bu çalışma aynı zamanda yapısal engellerin ortaya çıkartılması, şirketin potansiyeli ve değerlerini temel alarak ,yeni rota ve stratejiler belirlenmesini kapsayan Kurumsal check up çalışmasıdır. Bu uygulama, firmanın güçlü-zayıf ve geliştirilmesi gereken yetenek alanlarını analiz ederek, stratejik kararlarla ve gelecek tasarımı için gerekli alt yapının hazırlanması hedefler.

DANIŞMANLIK SÜREÇLERİ ;
Temelde 3 aşamadan oluşur; 
1. Mevcut durum değerlendirmesinin yapılması 
2. Çözüm önerilerinin sunulması.
3.Yeni Yol haritası oluşturulması

1-MEVCUT DURUM ANALİZİNİN YAPILMASI; Üst yönetim gözünden görüşlerin alınması. Mevcut yapı ve sistem hakkında bilgi toplanması ve işleyişin iyice anlaşılması. Genel işleyişe dair gözlemler yapılması,işleyişe uyum sağlanması. İşletmenin içinde bulunduğu sektör ve rekabet koşullarının irdelenmesi. Şirketin pazar konumu ve rekabet dinamiklerinin anlaşılması.  Beyanlar ve veriler ışığında röntgen çekilmesi, teşhisler konulması. Böyle giderse olası risk analizlerinin yapılması.

2- İYİLEŞTİRME VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN SUNULMASI;  Çekilen resimler ve durum değerlendirmesinden sonra yapılması gerekenlere yönelik çözüm önerilerinin üst yönetime sunulması. Üst yönetim soru ve çekincelerine yönelik açıklamaların yapılması.Sağlığın başlangıcı doğru teşhisler olsa da karar ve uygulama olunca işe yarar olacağının anlatılması.Ve üst yönetimin karar almaya ikna edilmesi.

3-YENİ YOL HARİTASI (STRATEJİK PLAN) OLUŞTURULMASI; Üst yönetim kararına ve onayına bağlı olarak çözüm  önerilerinin uygulamaya konulması. Daha güçlü bir rekabet pozisyonu için yeni bir stratejik rota belirlenmesi. Stratejik plan ve yol haritasının hazırlanması. Yeni hedef rotaya göre gerekli hazırlıkların yapılması, düzeltici önlemlerin alınması, gerekiyorsa işletmenin yeniden yapılandırılması. Tüm teşkilatı şirket hedeflerine ortak edebilmek,hizalayabilmek ve senkronize edebilmek için, önerilerine kulak verilmesi, olası defansif yaklaşımların baştan bertaraf edilmesi. Etkin uygulama için, tüm yönetim kademleri ile düzenli toplantılar, görüşmeler yapılması. Çeşitli eğitimler veya bilinçlendirme toplantıları ile yeni bir kurum kültürü oluşturma çalışmalarının yapılması. Baştan belirlenen başarı parametreleri ışığında düzenli toplantılarla gelişme ve gidişatın izlenmesi.

E-bülten listemize kaydolarak en son yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Bizi Takip Edin
İletişim
Yenişehir Mah. Kurtköy/Pendik/İSTANBUL

+90 532 277 6087

info@erolazakli.com
Copyright © 2024 Erol AZAKLI Yönetim & Strateji Danışmanı | Tüm hakları saklıdır.